Formació

A Barabara Educació som especialistes en  formació en desenvolupament competencial i organitzacional.

Realitzem formacions en desenvolupament competencial (competències transversals i habilitats socials) i organitzacional (gestió d’equips humans, gestió de projectes, gestió del coneixement…) per entitats, centre educatius, empreses i administracions. Totes les nostres formacions les adaptem al context i al grup amb el qual treballem creant continguts dinàmics i adaptats a les necessitats reals.

Una metodologia activa i participativa fomentant el protagonisme dels i les participants. La nostra metodologia ens permet crear una forta cohesió de grup i, un treball molt proper i personalitzat.

 • Dinàmiques en petits grups
 • Dinàmiques vivencials

 • FORMACIÓ EN GESTIÓ DE PROJECTES
 •  Introducció a la planificació i gestió de projectes. Disseny de projectes. Organització i recursos humans del projecte. Implementació i seguiment de projectes. L’avaluació en el context de la gestió de projectes.

 • FORMACIÓ EN GESTIÓ D’EQUIPS
 • Gestió de les emocions, relacions interpersonals, assertivitat, motivació, acompanyament, delegació. Definició de llocs de treballs i competències. Gestió per competències. Selecció i acollida. Avaluació de l'acompliment.

 • FORMACIÓ EN LIDERATGE
 • La persona líder o facilitadora. Capacitats i la seva visió. Coneixements i habilitats amb el propòsit de dirigir altres persones cap a l’èxit, líders de procés, treballar en equip, motivació, objectius, capacitats de lideratge, l’observació, l’argumentació ,la pressa de decisions i el lideratge.

 • FORMACIÓ EN GESTIÓ DEL CONEIXEMENT COMPARTIT
 • Cultura organitzativa, processos, noves tecnologies, aprenentatge continuat, innovació. Entorns col·laboratius productius per generar aprenentatge efectiu .

 • FORMACIÓ EN DESENVOLUPAMENT COMPETENCIAL
 • Competències de gestió personal (identificació de les pròpies capacitats, disposició a l’aprenentatge i situar-se en el context concret), de relació (comunicació, relació interpersonal i treball en equip) i d’afrontament (responsabilitat, adaptabilitat, organització, negociació i gestió de l’estrès).

 • FORMACIÓ EN APODERAMENT I AUTOESTIMA
 • Un dels aspectes fonamentals de l'apoderament, juntament amb la concepció d'aquest com a procés, és la seva triple dimensió: personal, com a desenvolupament del sentit del jo, de la confiança i la capacitat individual, de les relacions properes, com a capacitat de negociar i influir en la naturalesa de les relacions i les decisions; i col·lectiva, com a la participació en les estructures polítiques i acció col·lectiva basada en la cooperació.

Dissenyem i duem a terme formacions introductòries, informatives i d'aprofundiment sobre diferents aspectes de l'economia social i solidària (ESS)

 • Eines per al disseny, redacció i gestió de projectes en l'àmbit de l'ESS
 • En aquesta activitat aprendrem com redactar totes aquelles idees que tenim al cap per convertir-les en un projecte. Treballarem de manera pràctica des del disseny, la planificació, la formulació, l'execució i l'avaluació com a procés transversal.

 • Habilitats per la gestió d'equips i facilitació
 • Quan parlem d’un projecte d’Economia Social i Solidària parlem sempre de projectes col·lectius, però com ens enfrontem al treball en equip? En aquesta activitat coneixerem eines i estratègies per millorar-lo, des de la gestió emocional, la gestió dels conflictes i la facilitació de processos.

 • Oportunitats i competències per treballar en l'ESS
 • En aquesta activitat posarem èmfasi en el desenvolupament de les nostres competències transversals per treballar en el marc de l'economia social i solidària.

 • Què és l'economia social i solidària?
 • De què parlem quan parlem d’Economia Social i Solidària? Quin és l’impacte de l’ESS a Barcelona, a Catalunya i al món? Coneixerem l'ecosistema de l'ESS a través d’experiències i pràctiques actuals.

 • Claus per emprendre en l'ESS i noves tendències
 • Quan parlem d’emprendre col·lectivament parlem de prendre una decisió personal i professional que comportarà tota una sèrie d’aspectes a tenir en compte, sabeu quins són els temes clau per emprendre col·lectivament?

 • Economia comunitària i territori: ESS pels barris i les persones
 • A través d'aquesta activitat coneixerem experiències d'economia comunitària: horts comunitaris, grups de consum, xarxes d'intercanvi, bancs del temps o grups de criança compartida.

 • Avaluar què fem i com ho fem. Indicadors d'impacte i balanç social
 • En aquesta activitat presentarem diferents metodologies, eines i processos amb l’objectiu de conèixer, analitzar i decidir quin procés d’avaluació pot ser el més idoni segons les necessitats de la nostra entitat o projecte.

 • Com fer un pla d’empresa per projectes d’Economia Social i Solidària
 • Tens o teniu una idea i no sabeu com començar? En aquesta activitat coneixerem com passar de la idea a l’acció, tot aprofundint en la conceptualització, les fases i les parts per crear el propi pla d'empresa.

 • Taller en lideratge col·lectiu i gestió compartida
 • En aquest taller aprofundirem en el lideratge col·lectiu i la gestió compartida posant l'èmfasi en la practica de competències que ens ajudin a cooperar i treballar amb altres per aconseguir un objectiu comú.

Dissenyem i duem a terme formacions en igualtat de gènere per les empreses, entitats i organitzacions.

 • Eines i recursos per a promoure la conciliació familiar, personal i laboral
 • La conciliació de la vida laboral, familiar i personal és una estratègia que facilita la consecució de la igualtat efectiva de dones i homes. Incorporar aquestes mesures en el nostre projecte serà vital per no reproduir desigualtat de gènere, com podem fer-ho?

 • Eines per la prevenció de l'assetjament sexual, per raó de sexe i diversitat sexual
 • Aquesta activitat pretén aproximar-se a l‘elaboració de protocols per definir el marc d´actuació davant de situacions d´assetjament amb la finalitat d'erradicar aquest tipus de conductes a l’empresa.

 • Mesures i plans d'igualtat a les organitzacions
 • Aquesta activitat formativa té per objectiu incidir en la importància d’incorporar la transversalitat de gènere per tal de treballar activament per la igualtat real i efectiva entre homes i dones. Veurem com dissenyar, redactar i implementar el pla d’igualtat per fases.

 • Claus per la implementació de polítiques de gènere
 • Aquest curs pretén abordar les claus per a la implementació de les polítiques d’igualtat de gènere a l’àmbit municipal iniciant el camí des de la reflexió personal, social i col·lectiva.

 • Taller de relacions igualitàries
 • Reflexió sobre el procés de socialització de gènere, els models de relació basats en valors de respecte cap a les altres persones, els estereotips, les diverses masculinitats (tradicional versus igualitària) i el seu paper en la igualtat i en l’eliminació de la discriminació i de la violència masclista, la coresponsabilitat, la coeducació…

 • Taller d’empoderament i feminismes
 • Generar processos d’empoderament per afavorir el creixement personal de les dones i dotar-les de recursos emocionals per gestionar les seves vides, en la seva triple dimensió: des de l’àmbit personal, des de l’àmbit de les relacions properes, i des de l’àmbit col·lectiu.

Dissenyem i duem a terme formacions en orientació professional i capacitació laboral per a persones a l'atur.

 • Habilitats socials per l’ocupació
 • Les habilitats socials són clau en l'ocupació, que signifiquen, com podem millorar-les, des de la posada en pràctica treballarem el reforç de les habilitats socials i les competències de gestió personal.

 • Competències clau per l’ocupació
 • Autoanalitzem-nos per identificar quines són les nostres competències clau, quines son les competències actualment més demanades en el mercat laboral i posem-les en pràctica.

 • Construeix el teu projecte professional
 • Aquest taller posa l'èmfasi en el balanç competencial i de l'anàlisi de la trajectòria professional, definint les metes i els objectius professionals que volem assolir i definit aquells itineraris que ens poden ajudar a fer-ho possible.

 • Processos de selecció
 • En aquest curs treballem els processos de selecció tant indviduals com grupals des del desenvolupament competencial, posant especial èmfasi en les competències comunicatives i estratègies per una comunicació eficaç

 • Orientació professional i recerca de feina
 • Taller on aprofundim en els canals de recerca de feina existents, conèixer-los i saber utilitzar-los, concretar el propi perfil professional i conèixer estratègies d'autocandidatura així com treballar en el propi curriculum professional.

 • Coneix la Plataforma Empresa i Ocupació
 • Aquest taller té per objectiu general actualitzar/realitzar el currículum en format digital i registrar-lo a la Plataforma Empresa-Ocupació, la base de dades de professionals amb la que Barcelona activa gestiona i cobreix les ofertes de feina que les empreses envien..

"El procés d’aprenentatge es realitza a partir de la construcció intel·lectual i vivencial. No treballem sobre continguts tancats, o amb lliçons magistrals, ens basem en el procés del diàleg, la vivència, la experimentació i el raonament."

 • Aprenentatge cooperatiu
 • Aprenentatge basat en problemes.
 • Innovació i creativitat.
 • Determinar amb claredat els objectius.
 • Proposar activitats factibles. 
 • Descriure el desenvolupament per passos.
 • Sistematitzar les observacions i conclusions.

Els principis metodològics en els que ens basem parteixen de l'enfocament de l'aprenentatge dialògic. Les nostres sessions es basen en la contribució realitzada pels i les participants, a través del diàleg igualitari, on la importància rau en els arguments i no en l'estatus de la persona que el realitza. Se supera així l'exclusió dels grups que no manegen el llenguatge acadèmic ni la cultura occidental.

Totes les persones tenim una intel·ligència cultural adquirida al llarg de la nostra experiència de vida i que expressem a través de les interaccions, sota aquest principi es reconeix tota la forma d'intel·ligència, incloent la pràctica, l'acadèmica i les interaccions comunicatives verbals i no verbals. D'aquesta manera els objectius i els coneixements es creen a través de les diferents experiències, formes de coneixement i punts de vista.

Apostem per la transformació com a capacitat que tenim les persones com a agents humans per interactuar amb el mitjà per transformar-lo, així com amb la dimensió instrumental del procés educatiu on el diàleg inclou l'aprenentatge dels continguts que ens són útils com la comunicació, el lideratge, les xarxes o la planificació.

Definim els objectius dels nostres cursos d'acord amb les necessitats i expectatives del grup, creant sentit i garantint la utilitat dels continguts i les eines pràctiques en l’aprenentatge. L'eix que guia els grups de formació dialògica es la solidaritat on tothom aprèn de tothom, apoderant-nos per dotar-nos d'una autoritat que ens permetrà confrontar-nos amb els obstacles i barreres.

Basem totes les formacions en els principis de l‘educació intercultural a través de la promoció del dret a ser diferent, que fa referència al dret i al respecte a la diferència, treballant per eliminar estereotips i prejudicis, fomentant el descobriment i la valoració de la riquesa de la diversitat i lluitant contra formes de discriminació de tot tipus, promovent el coneixement d’altres cultures i el respecte de les mateixes, promovent les relacions entre persones de diferents cultures, fomentant l’obertura gradual cap a altres cultures, sense discriminar, reconeixent la diversitat cultural sense jutjar, aprenent en la reciprocitat, lluitant contra l’etnocentrisme i construint la identitat en termes pluralistes.

Projectes relacionats

Aquest lloc web utilitza galetes perquè tingueu la millor experiència d’usuària. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes i l'acceptació de la nostra política de galetesplugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies