Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

PROTECCIÓ DE DADES BARABARA EDUCACIÓ, S.C.C.L.

L’empresa garanteix als usuaris i usuàries de la pàgina web que compleix amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals que ha establert les mesures de seguretat exigides per les lleis i reglaments destinats a preservar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament de les seves dades personals.

Les dites dades personals seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la protecció de dades de caràcter personal.

La recollida i tractament de les dades personals sol·licitades per Barabara Educació, S.C.C.L. té com a Finalitat: l’atenció a l’usuari, tant administrativa com comercial. A més, facilitar-li la informació que ens sol·licita a través dels formularis. Legitimació: la base legal per al tractament de les seves dades personals és el consentiment explícit que presta en acceptar aquesta Política de Privacitat abans d’enviar-nos/facilitar-nos les seves dades, l’interès legítim del responsable del tractament en mantenir-lo informat sobre els serveis de l’empresa. Destinataris: no es comunicaran les seves dades a cap tercer, llevat que se l’informi expressament o existeixi obligació legal. Durada: les seves dades, seran conservades el temps mínim necessari per a satisfer la finalitat per a la qual les va facilitar, així com per atendre les responsabilitats que es poguessin derivar de les dades subministrades i de qualsevol altra exigència legal. Drets: l’interessat és titular dels drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les seves dades personals, així com el dret a la portabilitat d’aquestes. Així mateix, en qualsevol moment l’interessat pot retirar el consentiment prestat sense que això afecti la licitud del tractament, així com la possibilitat d’acudir davant l’autoritat de control competent (AEPD). L’exercici de drets podrà realitzar-se també sol·licitant-ho a: info@barabaraeducacio.org

Barabara Educació SCCL