Formacions, online i presencials, en desenvolupament competencial i organitzacional,  gènere i ESS.

Acompanyament i facilitació de processos. Serveis a mida de la demanda i la necessitat.

Assessorament, consultoria i elaboració de materials en l’àmbit d’igualtat i gènere.

Programes formatius i d’acompanyament per a persones en situació d’atur.

 

Materials i propostes pedagògiques, online i físiques, sobre temàtiques diverses.