Investigació i assessorament

EduCom A mida  vol respondre  a les necessitats organitzatives i de desenvolupament d’equips.
Dissenyem, elaborem i dinamitzem programes a mida.

No hi han mai dos esquemes iguals, les realitats poden ser semblants, els problemes també, però  els processos, les persones i la voluntat  d’impulsar canvis requereixen d’un tractament individualitzat

Per això ens agrada escoltar! Escoltar-vos i poder oferir-vos eines  formatives útils, itineraris, models organitzatius  realistes i eficaços, que  us facin sentir còmodes i alhora amb ganes de nous reptes.

Així a mida es un servei d’assessorament per entitats, centre educatius, empreses i administracions a mida de la demanda i la necessitat. Acompanyem a les organitzacions en els seus processos d’implementació, d’avaluació, de disseny, de reformulació… tot facilitant i apoderant als equips per encarar de manera autònoma processos futurs.

  • Implementació de plans estratègics.

  • Assessoraments en desenvolupament organitzacional.

  • Disseny i realització de proves de selecció competencial.

  • Disseny i organització d’esdeveniments i jornades.

  • Facilitació de grups de treball.

  • Dinamització i facilitació de processos en espais de participació.

  • Acompanyament i assessorament en el disseny i implementació de Plans d’Igualtat

Fes-nos una proposta i t’escoltarem!

Projectes relacionats