EduCom Orientació

Programes formatius i d’acompanyament tant grupal com individual adreçats a persones en situació d’atur.

Concebem els processos d’orientació professional com el suport que es dona a les persones en la recerca de feina i/o en el manteniment o canvi, però també com a desencadenants de processos d’empoderament focalitzats cap al ple desenvolupament professional, personal i d’autorealització.

D’aquesta manera l’orientació professional esdevé un procés continu en les diferents etapes de la vida. Tot plegat encaminat cap a l’autorealització personal i la inclusió social.

  • Formació en competències transversals.

  • Formació en resolució de conflictes en el treball en equip.

  • Formació en treball en equip i cooperació.

  • Formació en Habilitats socials per l’ocupació.

  • Formació per la recerca activa de feina.

  • Formació en processos de selecció.

  • Formació en emprenedoria col·lectiva

  • Formació en Plataforma Empresa i Ocupació de Barcelona Activa

  • Curs mercat laboral i societat 4.0

  • Formació professionalitzadora en disseny  i gestió de projectes socials

Projectes relacionats