Educació EduCom

Treballem propostes educatives basades en l’aprenentage cooperatiu per la tranformació de l’entorn.

A Barabara creiem en el potencial transformador de l’educació. Una educació critica que contempli la concepció integral de la persona i inclogui la capacitat de transformar per contribuir a la millora de l’entorn social.

Apostem per un estil educatiu que pretengui no instruir sinó, oferir els elements necessaris perquè la persona desenvolupi plenament les seves característiques i potencialitats. Treballem per potenciar estratègies educatives que contemplin l’aprendre a aprendre, l’aprendre a ser, l’aprendre a conviure i el saber transformar, per potenciar la lluita davant les injustícies, o contra la vulneració de drets. Treballem conjuntament amb escoles, centres educatius, federacions, entitats i organitzacions, administracions.

  • Co-dissenyar estratègies educatives.

  • Formació docent a mida

  • Fomentar el treball cooperatiu al aula.

  • Potenciar el protagonisme de l’alumnat.

  • Integrar la perspectiva de gènere en l’àmbit educatiu.

Projectes relacionats