Gaspar Tarrida

Formador i orientador

Formador especialitzat en joves i persones adultes, tant en l’àmbit ocupacional com en les TIC. Llicenciat en Història per la UB i postgraduat en Orientació i Inserció laboral per la UPC. Ha treballat com a educador tant en l’àmbit no formal com en l’educació reglada, s’ha especialitzat en formació on line. Ha exercit de responsable de formació i continguts a la Fundació Televall, portant a terme la gestió de projectes TIC (nacionals i europeus) i en suport a l’emprenedoria i el teletreball.