Formació

A Barabara Educació som especialistes en  formació en desenvolupament competencial i organitzacional.

Realitzem formacions en desenvolupament competencial (competències transversals i habilitats socials) i organitzacional (gestió d’equips humans, gestió de projectes, gestió del coneixement…) per entitats, centre educatius, empreses i administracions. Totes les nostres formacions les adaptem al context i al grup amb el qual treballem creant continguts dinàmics i adaptats a les necessitats reals.

Una metodologia activa i participativa fomentant el protagonisme dels i les participants. La nostra metodologia ens permet crear una forta cohesió de grup i, un treball molt proper i personalitzat.

 • Dinàmiques en petits grups
 • Dinàmiques vivencials

"El procés d’aprenentatge es realitza a partir de la construcció intel·lectual i vivencial. No treballem sobre continguts tancats, o amb lliçons magistrals, ens basem en el procés del diàleg, la vivència, la experimentació i el raonament."

 • Iniciativa, organització i motivació.
 • Càpsula 1. INICIATIVA, ORGANITZACIÓ I MOTIVACIÓ
 • Càpsula de treball:  presencial, participatiu i vivencial
 • 15-20 persones

 • Comunicació i gestió emocional.
 • Càpsula 2: HABILITATS COMUNICATIVES I GESTIÓ EMOCIONAL
 • Càpsula de treball:  presencial, participatiu i vivencial
 • 15-20 persones

 • Capacitat de negociació
 • Càpsula 3. CAPACITAT DE NEGOCIACIÓ
 • Càpsula de treball:  presencial, participatiu i vivencial
 • 15-20 persones

 • Treball en equip i gestió d'equips
 • Càpsula 4. TREBALL EN EQUIP I GESTIÓ D’EQUIPS
 • Càpsula de treball:  presencial, participatiu i vivencial
 • 15-20 persones

 • Flexibilitat i adaptació als canvis
 • Càpsula 5. FLEXIBILITAT I ADAPTACIÓ ALS CANVIS
 • Càpsula de treball:  presencial, participatiu i vivencial
 • 15-20 persones

 • Lideratge i lideratge col·lectiu
 • Càpsula 6. LIDERATGE COL·LECTIU
 • Càpsula de treball:  presencial, participatiu i vivencial
 • 15-20 persones

 

 • FORMACIÓ EN GESTIÓ DE PROJECTES
 •  Introducció a la planificació i gestió de projectes. Disseny de projectes. Organització i recursos humans del projecte. Implementació i seguiment de projectes. L’avaluació en el context de la gestió de projectes.

 • FORMACIÓ EN GESTIÓ D’EQUIPS
 • Gestió de les emocions, relacions interpersonals, assertivitat, motivació, acompanyament, delegació. Definició de llocs de treballs i competències. Gestió per competències. Selecció i acollida. Avaluació de l'acompliment.

 • FORMACIÓ EN LIDERATGE
 • La persona líder o facilitadora. Capacitats i la seva visió. Coneixements i habilitats amb el propòsit de dirigir altres persones cap a l’èxit, líders de procés, treballar en equip, motivació, objectius, capacitats de lideratge, l’observació, l’argumentació ,la pressa de decisions i el lideratge.

 • FORMACIÓ EN GESTIÓ DEL CONEIXEMENT COMPARTIT
 • Cultura organitzativa, processos, noves tecnologies, aprenentatge continuat, innovació. Entorns col·laboratius productius per generar aprenentatge efectiu .

 • FORMACIÓ EN DESENVOLUPAMENT COMPETENCIAL
 • Competències de gestió personal (identificació de les pròpies capacitats, disposició a l’aprenentatge i situar-se en el context concret), de relació (comunicació, relació interpersonal i treball en equip) i d’afrontament (responsabilitat, adaptabilitat, organització, negociació i gestió de l’estrès).

 • FORMACIÓ EN APODERAMENT I AUTOESTIMA
 • Un dels aspectes fonamentals de l'apoderament, juntament amb la concepció d'aquest com a procés, és la seva triple dimensió: personal, com a desenvolupament del sentit del jo, de la confiança i la capacitat individual, de les relacions properes, com a capacitat de negociar i influir en la naturalesa de les relacions i les decisions; i col·lectiva, com a la participació en les estructures polítiques i acció col·lectiva basada en la cooperació.

 • Aprenentatge cooperatiu. Estratègies de treball en petits grups i avaluats segons la productivitat del grup. Permet desenvolupar competències personals i professionals. Desenvolupar habilitats interpersonals i de comunicació permet descobrir-se i canviar actituds.
 • Aprenentatge basat en problemes: afavoreix el desenvolupament d'habilitats per a l'anàlisi i síntesi de la informació. Permet el desenvolupament d'actituds positives davant de problemes. Desenvolupa habilitats cognitives i de socialització. Implementem dinàmiques de grup basades en dilemes morals, tècniques de resolució de conflictes i gestió emocional, dinàmiques de creativitat, etc.
 • Innovació i creativitat: proposant maneres diferents de treball als tradicionals: estudi de casos, jocs de simulació, vivencials, dilemes morals i en els casos en que es possible optem per fomentar l’ús de les noves tecnologies per potenciar l’accés a la tecnologia de totes les persones per tal de capacitar tecnològicament a les persones en un mercat laboral en que la competència digital es indispensable actualment.
 • Determinar amb claredat els objectius per a cada activitat, el contrari ens pot portar a la desorientació i a desenvolupar una actitud negativa davant la tècnica.
 • Proposar activitats factibles. És molt important distingir entre una activitat reptadora i una altra que pugui portar a la frustració. 
 • Descriure el desenvolupament per passos de l’activitat, incloent la descripció de la preparació, les normes per a la seva aplicació, el paper dels participants, així com el procediment per a les conclusions. 
 • Sistematitzar les observacions i conclusions que es deriven de l’aplicació de l’activitat, proposant millores i fent observacions que es puguin compartir amb altres.

Els principis metodològics en els que ens basem parteixen de l'enfocament de l'aprenentatge dialògic. Les nostres sessions es basen en la contribució realitzada pels i les participants, a través del diàleg igualitari, on la importància rau en els arguments i no en l'estatus de la persona que el realitza. Se supera així l'exclusió dels grups que no manegen el llenguatge acadèmic ni la cultura occidental.

Totes les persones tenim una intel·ligència cultural adquirida al llarg de la nostra experiència de vida i que expressem a través de les interaccions, sota aquest principi es reconeix tota la forma d'intel·ligència, incloent la pràctica, l'acadèmica i les interaccions comunicatives verbals i no verbals. D'aquesta manera els objectius i els coneixements es creen a través de les diferents experiències, formes de coneixement i punts de vista.

Apostem per la transformació com a capacitat que tenim les persones com a agents humans per interactuar amb el mitjà per transformar-lo, així com amb la dimensió instrumental del procés educatiu on el diàleg inclou l'aprenentatge dels continguts que ens són útils com la comunicació, el lideratge, les xarxes o la planificació.

Definim els objectius dels nostres cursos d'acord amb les necessitats i expectatives del grup, creant sentit i garantint la utilitat dels continguts i les eines pràctiques en l’aprenentatge. L'eix que guia els grups de formació dialògica es la solidaritat on tothom aprèn de tothom, apoderant-nos per dotar-nos d'una autoritat que ens permetrà confrontar-nos amb els obstacles i barreres.

Basem totes les formacions en els principis de l‘educació intercultural a través de la promoció del dret a ser diferent, que fa referència al dret i al respecte a la diferència, treballant per eliminar estereotips i prejudicis, fomentant el descobriment i la valoració de la riquesa de la diversitat i lluitant contra formes de discriminació de tot tipus, promovent el coneixement d’altres cultures i el respecte de les mateixes, promovent les relacions entre persones de diferents cultures, fomentant l’obertura gradual cap a altres cultures, sense discriminar, reconeixent la diversitat cultural sense jutjar, aprenent en la reciprocitat, lluitant contra l’etnocentrisme i construint la identitat en termes pluralistes.

 • Millorar el potencial de les persones i els equips

 • Aconseguir beneficis per l'organització, grup de treball, administració...

 • Oferir innovació i qualitat a mida de les necessitats

Aquest lloc web utilitza galetes perquè tingueu la millor experiència d’usuària. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes i l'acceptació de la nostra política de galetesplugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies